LIÊN HỆ

  • Địa Chỉ

    Số 1 Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng
  • Email

    maisoncaobang@gmail.com
  • Điện Thoại

    0206.38.38.399

→  ĐẶT PHÒNG NGAY

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Tp Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Số điện thoại: 0206 3838 399 
Hotline: 0822.660.195
Email: maisoncaobang@gmail.com
Website:
maisoncaobanghotel.vn